A zeneiskola

Liszt Ferenc első szekszárdi vendégeskedése során felavatott városháza alapító okmánya tesz először említést a zeneiskoláról.    A II. világháború előtt Gráber Lajos kapott engedélyt Szekszárdon magán-zeneiskola alapítására.
1949-ben alakult meg a Szekszárdi Zenepedagógus Munkacsoport, amely tagjaira épült a Szekszárdi Állami Zeneiskola. Amikor létrejött ez a művészetoktatási intézet, az országnak még csak 19 állami zeneiskolája volt.
A szekszárdi Állami Zeneiskola alapítása 1955. decemberére datálódik. Az intézmény alapító igazgatója Husek Rezső zongoraművész. Liszt Ferenc nevét 1956. október. 22-től (Liszt születésnapja) viseli az intézmény. Az esemény emlékét a Megyeháza Dísztermében márványtábla őrzi.
A megyei és városi művelődési osztály segítőkészen támogatták a zeneiskola kéréseit és igyekeztek a problémákat megoldani. A szakmai továbbképzés érdekében a tanárok kazettás rádiót kaptak, operabérletet vehettek igénybe, eljutottak budapesti koncertekre és nemzetközi versenyekre.
Néhány év után a megye több települése igényelt zeneiskolát. Az országos gyakorlatnak megfelelően, lévén a zeneiskola akkor megyei intézet, fiókiskolaként születtek meg a zeneoktatás újabb fellegvárai. A megyei művelődési osztály és a szekszárdi zeneiskola Tolnán, Pakson és Tamásiban hozta létre a többi tagiskolát.
1973 áprilisában zajlott le az iskola történetének legnagyobb eseménye, az átköltözés, az új honfoglalás. A Liszt Ferenc Zeneiskola 1973. május. 1-én költözött a felújított Augusz-házba.
A Zeneiskola nemcsak oktatási feladatait látta el, hanem felvállalta a helyi és megyei hangversenyélet megszervezését. Az intézmény hamarosan lemérhető eredményeket ért el. Egyre több növendék énekelt kórusokban, játszott hangszereken és választotta a zenei pályát.
1982. január 1-jén az alapító igazgató nyugdíjba vonult. Az 1981/82. tanévet már az új igazgató irányításával kezdte az intézet. Thész László korszerűen felkészült, sokoldalú tevékenységével töretlenül öregbítette az iskola pedagógiai munkájának jó hírét. A város és a megye zenei életének felvirágoztatását szerencsés kézzel fogytatta. Jól ismerte annak minden problémáját, nehézségeit és értékeit, hiszen 1976-tól ő volt a megye zeneiskoláinak szakfelügyelője.
1988-ban a rézfúvós tanszakon Kovács Zsolt alapító karnagy irányításával megkezdte munkáját az Ifjúsági Fúvószenekar. A fúvós tanszakok tanárainak és növendékeinek köszönhetően, az együttes ötéves-jubileumi hangversenyén egy ezüst és egy arany minősítést vehetett át Balázs Árpád zeneszerzőtől.
Thész László 1989-ben bekövetkezett halála után Szily Lajos kapott megbízást a zeneiskola vezetésére. Idő közben a fiókiskolák önállóak lettek és ezzel a Szekszárdhoz tartozó tanulólétszám csökkent.
1990-ben újra indult az óvodai előképző, lehetővé téve a tehetséges gyerekek korai kiválasztását. Megoldódott olyan hangszerek oktatása, amelyek iránt már régen igény volt, pl. szaxofon, szintetizátor, harmonika, dob. A kiemelkedő szakmai eredményeknek köszönhetően az iskola történetében – Csiki Gábor személyében /Füzi János növendéke/ – először nyert felvételt szekszárdi zeneiskolás növendék a zeneakadémiára.
A szekszárdi zeneiskolának egy rendkívül fontos kérdése várt megoldásra évek óta: az iskolai zenekarok ügye.
Az iskola Ifjúsági Vonószenekara 1990-ben alakult Csécsy Istvánné vezetésével. Rövid idő alatt olyan programot épített fel az együttes, amellyel rendszeres szereplője lett az iskolai és városi hangversenyéletnek.
Erős Árpádné irányításával az 1992-ben alakult gitárzenekar új színfoltja lett az iskolának. A már szép műsorral rendelkező zenekar 1993-ban németországi vendégszereplésen vett részt. Magyarországon napjainkban is kevés hasonlóan nagy létszámú gitárzenekar működik.
1993-ban természetes találkozás volt a zeneoktatás és a néptánc találkozása, így a néptánc az iskola legújabb tagozata lett. Ennek következtében 2001-től intézményünk Művészeti Iskolaként működött tovább.
2000. augusztus 1-től Pecze István nyerte el az igazgatói megbízást. Az ő igazgatói munkássága alatt alakult iskolánk jazz-együttese a Junior Stars.
Sok Szekszárdról kikerült muzsikus már kollégaként dolgozik az ország különböző zeneiskoláiban.
A zeneiskola tantestületében ma több kitűnő fa- és rézfúvós, ütős, gitáros, vonós, orgonista, zongorista és elmélet szakos dolgozó tanít, nevel, gyakorol és vállal szereplést. Az iskola továbbra is otthont ad az együttesek próbáinak, a Liszt Ferenc Társaságnak, hangszeres bemutatóknak és sok más zenei rendezvénynek.
2008. augusztus 1-óta a Garay János Általános Iskola és AMI tagintézményeként működünk. A Liszt Ferenc Zeneiskola nevet megtartva és az intézmény hagyományait folytatva.
A zeneiskola felkészült és kielégít minden olyan hangszeres oktatást, amely iránt igény van.

Hagyományaink

Iskolánk 1972-óta rendezi meg a Zenetanárok Országos Zongoraversenyét. Az első verseny megrendezése a célkitűzések szerint többirányú indítékból eredt. Egyik célja Szekszárd Liszt-hagyományainak folytatása. A másik cél pedagógiai fogantatású: buzdítsa gyakorlásra a zenetanárokat, mert a pedagógiai munkához nélkülözhetetlen az élményszerű előjátszás, a szakmai továbbképzésnek ez a legnagyobb aktivitást igénylő formája. Arra is alkalmas, hogy a zeneiskolák és a kollégák között a kapcsolatot szorosabbra fűzze, és a nyilvánosság oldja a szakmai elszigeteltséget.
Az iskola elképzelését a város és a megye is örömmel felkarolta. Az első versenynek olyan sikere és országos visszhangja támadt, hogy a rendezőszervek elhatározták e nemes vetélkedés rendszeressé tételét. A három évenként megrendezésre kerülő verseny a mai napig nemzetközi színvonalú, mely az évek során egyre gazdagodott. A zsűri tagjai alapos elemzéssel értékelik az elhangzott műveket, és ezzel egy mesterkurzus rangjára emelik a találkozót.

A zongora, mint hangszer nagy népszerűségnek örvend iskolánkban, és Tolna megyében, ezért szükségszerűvé vált egy olyan rendezvény, melyen a zongoristák összemérhetik tudásukat.
A Megyei Zongoraverseny megrendezése 1985-ben kezdődött iskolánkban. Jó alkalom ez a felkészítő tanároknak, érdeklődő kollégáknak, igazgatóknak a találkozásra, szakmai jellegű eszmecserére.
A megyei verseny azok számára is több lehetőséggel kecsegtet, akik nem zenei pályára készülnek, hanem csak kedvüket lelik a muzsikálásban.
A találkozót általában 2 évente kerül megrendezésre. Örvendetes, hogy a résztvevő növendékek és kollégák száma évről évre nő.

Iskolánk hagyományrendszerének jelentős volumenű rendezvénye a háromévenként megtartandó szekszárdi zeneiskolai Regionális Gitárverseny.
Célunk a verseny rendszeressé tételével – a gitárzenét tanuló növendékeknek és tanáraiknak – alkalmat és lehetőséget adni egy magasabb színvonalú felkészülésre, megmérettetésre, egymás munkájának, hangszeres játékának megismerésére, valamint a zenészi képességek korai felismerésére, és ezek kibontakoztatására.
Versenyeinkre a dél-dunántúli régió zeneiskoláinak gitáros növendékeit várjuk elsősorban, de szívesen látjuk az ország más területeiről érkezőket is.
A versenyre jelentkezők műsorának egy kötelezően előadandó darabot, és szabadon választott különböző stílusú műveket kell tartalmaznia. A produkciók elbírálását neves művészekből álló három tagú szakértő zsűri végzi. A versenynapokon gitárkoncerteket rendezünk, melyre többnyire – a zenei pályát választó, felsőfokú tanulmányait végző, vagy végzett – iskolánk volt növendékeit kérjük fel előadásra.
A verseny eredményhirdetése után, a felkészítő kollégák részére, zsűrivel való konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Régi igényt kielégítve 2003-ban került először megrendezésre a Tolna Megyei Trombitás Nap. A találkozó alkalmat nyújt, hogy a tolna megyei, illetve a megyéhez közeli zeneiskolák trombitás növendékei egymás előtt bemutathassák tudásukat. Korosztály beosztása megegyezik az országos trombita verseny korosztály besorolásával. A “versenyműsor” egy kötelező és egy szabadon választott műből áll. Az eddig – három alkalommal – megrendezett találkozókon a neves zsűri számtalan különdíjjal jutalmazta a legjobb produkciókat.

2013-ban került először megrendezésre a Tolna Megyei Klarinétos és Szaxofonos TalálkozóÖrvendetes, hogy a résztvevők száma mára már kibővült a szaxofonos növendékekkel. A találkozón a tolna megyei zeneiskolák klarinétos és szaxofonos növendékei vesznek részt, ahol lehetőség nyílik az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére. A találkozó célja: a megye kiemelkedő, tehetséges növendékeinek bemutatása, a megyében tevékenykedő tanárok kapcsolatának szorosabbá tétele, egymás munkájának megismerése, a tehetséges tanulók továbbtanulásának elősegítése.