Beiratkozás 2017/2018

FELHÍVÁS A Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
  • 2017. április 20. (csütörtök)
  • 2017. április 21. (péntek) 
Tankötelessé váló, azaz 2011. augusztus 31-ig született gyermekét - amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek - a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. A beíratás helye:  7171 Sióagárd, Kossuth Lajos utca 2. Felvételi körzet: Sióagárd közigazgatási területe Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
  1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya)
  1. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:
- óvodai szakvélemény, - járási szakértői bizottság szakértői véleménye, - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
  1. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására
  2. nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
A felvételről az iskola igazgatója dönt, a felvétel elutasítása esetén a fellebbezést az iskola igazgatójának kell benyújtani. Gerzsei Péter s.k. tankerületi igazgató

A körzetek listáját az alábbi dokumentumban részletesen megtalálhatja itt.