Beiratkozás 2017/2018

FELHÍVÁS

A Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2017. április 20. (csütörtök)
  • 2017. április 21. (péntek) 

Tankötelessé váló, azaz 2011. augusztus 31-ig született gyermekét – amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek – a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás helye: 

7171 Sióagárd, Kossuth Lajos utca 2.

Felvételi körzet: Sióagárd közigazgatási területe

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

(lakcímkártya)

  1. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:

– óvodai szakvélemény,

– járási szakértői bizottság szakértői véleménye,

– sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

  1. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására
  2. nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

A felvételről az iskola igazgatója dönt, a felvétel elutasítása esetén a fellebbezést az iskola igazgatójának kell benyújtani.

Gerzsei Péter s.k.
tankerületi igazgató

A körzetek listáját az alábbi dokumentumban részletesen megtalálhatja itt.