FELHÍVÁS

A Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
  • 2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között

Tankötelessé váló, azaz 2012. augusztus 31-ig született gyermekét – amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek – a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás helye: Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

                                  Szekszárd, Zrínyi u. 78. földszint; intézményvezető-helyettesi iroda

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  1. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:

– óvodai szakvélemény + orvosi igazolás

– járási szakértői bizottság szakértői véleménye,

– sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

  1. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására
  2. nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
  3. német nemzetiségi oktatásról szóló nyilatkozat
  4. angol oktatásban való részvételi nyilatkozat
  5. nyilvánossági nyilatkozat
  6. nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról

A felvételről az iskola igazgatója dönt, a felvétel elutasítása esetén a fellebbezést az iskola igazgatójának kell benyújtani.

Gerzsei Péter s.k.
tankerületi igazgató

A körzetek listáját az alábbi dokumentumban részletesen megtalálhatja itt.

Szülői tájékoztató: Magyar Katolikus Egyház