Tájékoztató dokumentumok leendő elsősöknek:

FELVÉTELI KÖRZETÜNK

HIRDETMÉNY-beíratás időpontja

szülői_tájékoztató 2016-honlapra

Kedves Szülők!

A beíratásra a honlapon ezen szöveg alatt található nyilatkozatokat, adatlapokat szíveskedjenek kitöltve magukkal hozni.

Ezzel meggyorsíthatják a felvételi ill. beíratási folyamatot és kevesebbet kell várni.

Mivel pdf formátumban vannak, kinyomtatás után kézzel (jól olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűkkel) kell kitölteni őket.

Köszönjük a segítségüket és szeretettel várjuk a szülőket és a gyerekeket is a beíratásra!

Angol oktatásban való részvétel, nyilatkozat

Hit-é serkölcstan – nyilatkozat

Nemzetiségi nyilatkozat

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

Nyilvánossági nyilatkozat

Hozzászólás