Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

RÉGIZENE DÉLUTÁN

Andrejszki Judit a magyar régizenei élet jelentős alakja. Barokk szoprán, csembalista és orgonista, aki világszerte népszerűsíti a magyar régizenét. A magyar régizenei élet aktív résztvevőjeként különös hangsúlyt fektet a régi korok zenéjének és hangzásvilágának bemutatására, mesterkurzusokon történő elsajátítására. Rajongói által angyali jelzőt viselő hangjával és egyedi, őserőből táplálkozó előadásmódjával 1987 óta számos országban és helyszínen kápráztatja el közönségét.

TÉRÍTÉSI DÍJ – ÉTKEZÉS

  Garay János Ált. Iskola Térítési  díj  szedési  napok  
  1. Január hó                                                    Étkezés lemondás a következő
2018.12.17.                                                             telefonon: 06-20-274-35-34 2019.01.07.                                                             Jauchné  Tünde   2019.Február hó                                                   Étkezéssel  kapcsolatos egyéb >> 2019.01.21                                                              a következő  telefonon: 2019.02.04.                                                             06-20-274-34-10  Kelemenné Bősze Szilvia   2019.Március hó 2019.02.18. 2019.03.04.   2019.Április hó 2019.03.18 2019.04.01   2019.Május hó 2019.04.15. 2019.05.06   2019.Június hó 2019.05.20 2019.06.03.

TÉRÍTÉSI -ÉS TANDÍJFIZETÉS

A Szekszárdi Tankerület Központ megállapította az alapfokú művészeti iskolában tanulók által a 2018/2019. tanévben fizetendő térítési- és tandíjakat.
A térítési- és tandíj mértéke tanulmányi átlag, szociális helyzet alapján - benyújtott dokumentumok függvényében - került megállapításra, melynek összegéről a gyermek ellenőrzőjéből, illetve a szaktanároktól lehet tájékozódni. […]
A térítési- és tandíjat banki átutalással vagy postai csekken (iskolatitkárnál igényelhető a zeneiskolában) lehet teljesíteni közvetlenül a tankerület számlájára.

A SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT SZÁMLASZÁMA:

10046003-00336877

 A közleményben kérjük feltüntetni a gyermek nevét!

Az I. félévi térítési –és tandíjak befizetésének kezdete 2018. október 1.,

határideje 2018. november 15.

PÁLYAORIENTÁCIÓS FEJLESZTÉSEK A SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

Az elnyert támogatás összege 69.955.200 forint, a támogatás mértéke 100,00 % A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2017.10.01. - 2019.10.31. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.31. A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00034 A kedvezményezett neve, címe:  Szekszárdi Tankerületi Központ                                                     7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. […]

A projektünkben célul tűztük ki az intézményeinkben tanulók képességeinek, kompetenciáinak fejlesztését, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák területeire, támogatva a helyi tanórán kívüli tevékenységeket, beillesztve a pályaorientációs szolgáltatásokat. További átfogó célunk a pályaorientációs szolgáltatások nyújtásán keresztül a tanulók életpálya tervezési képességének, öndefiníciós képességének fejlesztése, mely hozzásegíti őket a tudatos, személyiségjegyeikhez illeszkedő szakma felé való orientálódáshoz.

 

Programunkban innovatív, a célcsoportoknak megfelelő módszerekkel, a pedagógusok és szülők széles körű bevonása révén érjük el azt, hogy a természettudományos pályákról releváns információkhoz jussanak az érintettek. Legalább 1000 fő bevonásával, a lehetséges szakmai tevékenységek közel teljes körével állunk a bevont célcsoporttagok rendelkezésére, tapasztalt programvezetőkkel, elkötelezett pedagógusokkal, szakértői megvalósítói hálózattal.

A munkaerő- piaci igényeknek megfelelően a helyi munkáltatói kör is megjelenik programunkban, így támogatva a tanulók valós, hatékony ismeretszerzését a pályák világáról, a munkavállalóktól elvárt kompetenciarendszerről.

Szolgáltatásaink egymásra épülnek, azok szakmai tartalma megalapozott, épít a célcsoport igényeire, amelyeket a pályázat benyújtása előtt felmértünk. Nemzetközi jó gyakorlatok, hazai irányelvek a kiindulópontjai a tevékenységeinknek, amelyek azonban finomítva vannak a helyi, intézményi igényekhez.

Programunkban a kötelező vállalásokon felül számos elem megjelenik, amelyek révén annak komplexitása kiteljesedik, eredményei túlmutatnak a felhívásban rögzítettekhez képest, hiszen nem csak a bevont célcsoporttagok részesülnek az újszerű életpálya tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokban, de a pedagógusok, szülők is mélyreható információkat kapnak a rendszerünk jelentőségéről, szerepéről az életpálya építés folyamatában.

  A pályázat megvalósításába bevont, a Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó köznevelési intézmények:
Intézmény megnevezése Címe
Szekszárdi Garay János Gimnázium 7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 27.
Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 67.
Szekszárdi Garay János Általános Iskola, és Alapfokú Művészeti Iskola 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
  További információ kérhető: név: Nagy Brigitta beosztás: projektmenedzser cím: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. e-mail: brigitta.nagy@kk.gov.hu telefon: 74/795-214   Hivatkozás a Szekszárdi Tankerületi Központ weboldalára: http://kk.gov.hu/efop-3-2-5-17-2017-00034

47. TOLNA MEGYEI GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT és KIÁLLÍTÁS

Idén 47. alkalommal hirdették és rendezzük meg a hagyományos, Tolna Megyei Gyermekrajz Pályázatot és Kiállítást a Gyermeknap alkalmából. […] A pályázatban általános iskoláskorú gyermekek vehettek részt. Az alkotások témája, elkészítésük technikája, valamint mérete kötetlen. volt. A beérkezett alkotásokat szakértő zsűri értékelte. A legkiemelkedőbbek alkotói díjazásban részesültek. A Tolna Megyei Gyermekrajz Kiállítás megnyitója és az ünnepélyes díjátadója 2017. május 25-én volt Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében. Eredményeink:
Nemessányi Gyöngyi Andrássy Zsófia 3.o- díjazott Buday Kata 3.o- díjazott Szabó Rebeka 6.o díjazott Szűcs Bertalan 2.o- díjazott Wolford Enikő 5.o díjazott T. Kovács Anna: Sióagárd Ált. Isk, Hegedűs Júlia 1.o. díjazott Deli Soma 2.o. díjazott Garay J. Ált. Isk, Bonnyai Fanni 3.o. dijazott Savanya Mihály 3.o. dijazott Bajusz Fanni 3.o. dijazott Sándorfi Zsóka 6.o. díjazott Fehér Balázs Szűts Levente 2.o. dijazott Szabó Viktória Sarolta 2.o. dijazott Lengyel Barna 2.o. dijazott
A díjazottakról és alkotásokról készült képeket Facebook oldalunkon találhatják.

Képzőművészeti tábor Szálkán – 2017. június 19-22

Négy napig reggeltől estig alkottunk és élveztük Szálka természeti adottságait. Tavaly pannókat készítettünk és ajánlottunk fel a Tolna Megyei Kórház Gyermekosztály részére. Idén ezt folytattuk, de nem a folyosóra, hanem a termekbe festünk kisebb méretű képeket farostlemezre. A tóparton készítettünk lavírozott pác képeket. Papírmerítéssel mindenkinek egyedi tábori naplót, amibe az élményeiket rögzítették a tanulók. Szálka beton támfalát a Petőfi utcában aszfalt rajzzal díszítettük. Batikoltunk és párnát varrtunk a kinti foglalkozásokhoz, hogy le tudjanak ülni rá a földre a gyerekek. Két tábori segítőnk volt Tápai Zoltán, aki papírrepülő modelleket készített a tanulókkal és Tápai Anna, aki az indián fonás és a csuhé szitakötő készítésére tanította a gyerekeket. Jutott időnk strandolni, gyümölcs és zöldség szobrokat faragni a vacsorához, amit este közösen főztünk bográcsban. A tábort csütörtökön délután az elkészült alkotások kiállításával zártuk ahol a tanulók személyre szóló oklevelet kaptak, amit otthon tovább alkothattak.
Mindenkinek további szép nyarat kíván: T. Kovács Anna és Fehér Balázs A táborról készült képeket Facebook oldalunkon találhatják.