Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

TÉRÍTÉSI DÍJ – ÉTKEZÉS

  Garay János Ált. Iskola Térítési  díj  szedési  napok  
  1. Január hó                                                    Étkezés lemondás a következő
2018.12.17.                                                             telefonon: 06-20-274-35-34 2019.01.07.                                                             Jauchné  Tünde   2019.Február hó                                                   Étkezéssel  kapcsolatos egyéb >> 2019.01.21                                                              a következő  telefonon: 2019.02.04.                                                             06-20-274-34-10  Kelemenné Bősze Szilvia   2019.Március hó 2019.02.18. 2019.03.04.   2019.Április hó 2019.03.18 2019.04.01   2019.Május hó 2019.04.15. 2019.05.06   2019.Június hó 2019.05.20 2019.06.03.

PÁLYAORIENTÁCIÓS FEJLESZTÉSEK A SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

Az elnyert támogatás összege 69.955.200 forint, a támogatás mértéke 100,00 % A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2017.10.01. - 2019.10.31. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.31. A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00034 A kedvezményezett neve, címe:  Szekszárdi Tankerületi Központ                                                     7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. […]

A projektünkben célul tűztük ki az intézményeinkben tanulók képességeinek, kompetenciáinak fejlesztését, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák területeire, támogatva a helyi tanórán kívüli tevékenységeket, beillesztve a pályaorientációs szolgáltatásokat. További átfogó célunk a pályaorientációs szolgáltatások nyújtásán keresztül a tanulók életpálya tervezési képességének, öndefiníciós képességének fejlesztése, mely hozzásegíti őket a tudatos, személyiségjegyeikhez illeszkedő szakma felé való orientálódáshoz.

 

Programunkban innovatív, a célcsoportoknak megfelelő módszerekkel, a pedagógusok és szülők széles körű bevonása révén érjük el azt, hogy a természettudományos pályákról releváns információkhoz jussanak az érintettek. Legalább 1000 fő bevonásával, a lehetséges szakmai tevékenységek közel teljes körével állunk a bevont célcsoporttagok rendelkezésére, tapasztalt programvezetőkkel, elkötelezett pedagógusokkal, szakértői megvalósítói hálózattal.

A munkaerő- piaci igényeknek megfelelően a helyi munkáltatói kör is megjelenik programunkban, így támogatva a tanulók valós, hatékony ismeretszerzését a pályák világáról, a munkavállalóktól elvárt kompetenciarendszerről.

Szolgáltatásaink egymásra épülnek, azok szakmai tartalma megalapozott, épít a célcsoport igényeire, amelyeket a pályázat benyújtása előtt felmértünk. Nemzetközi jó gyakorlatok, hazai irányelvek a kiindulópontjai a tevékenységeinknek, amelyek azonban finomítva vannak a helyi, intézményi igényekhez.

Programunkban a kötelező vállalásokon felül számos elem megjelenik, amelyek révén annak komplexitása kiteljesedik, eredményei túlmutatnak a felhívásban rögzítettekhez képest, hiszen nem csak a bevont célcsoporttagok részesülnek az újszerű életpálya tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokban, de a pedagógusok, szülők is mélyreható információkat kapnak a rendszerünk jelentőségéről, szerepéről az életpálya építés folyamatában.

  A pályázat megvalósításába bevont, a Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó köznevelési intézmények:
Intézmény megnevezése Címe
Szekszárdi Garay János Gimnázium 7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 27.
Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 67.
Szekszárdi Garay János Általános Iskola, és Alapfokú Művészeti Iskola 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
  További információ kérhető: név: Nagy Brigitta beosztás: projektmenedzser cím: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. e-mail: brigitta.nagy@kk.gov.hu telefon: 74/795-214   Hivatkozás a Szekszárdi Tankerületi Központ weboldalára: http://kk.gov.hu/efop-3-2-5-17-2017-00034

Évzáró 2017

Elérkezett ez a nap is, a tanév zárása. A negyedik évfolyam műsora búcsúztatta a tanévet, mely zenés, verses, énekes és táncos produkciókat is felvonultatott. Később, intézményvezetőnk Pekari Bernadett hosszan sorolta a jutalomkönyvet kapó diákokat. A jutalomkönyvekhez való hozzájárulást ezúton is köszönjük a Rotary Clubnak és a Tankerületnek, mert nagy örömet szereztek velük tanulóinknak. Megköszönte még igazgatónőnk néhány negyedikes szülőnek a támogató segítségüket, mellyel évekig segítették gyermekük osztályának a munkáját. Pedagógusok is kaptak elismerést a tanév során nyújtott teljesítményükért és Kaiser Jánosné Ági néni, aki az idei tanév során ment nyugdíjba Pedagógus Szolgálatért Érdeméremben részesült. Mindenkinek szép és tartalmas nyarat kívánunk! Az ünnepélyről készült képeket itt és itt, iskolánk Facebook olalán tekintheti meg.

Királyok és fejedelmek útján – Erdélyben jártak diákjaink

Iskolánk tanulói a kirándulást megelőzően csoportokba szerveződtek és összefogással adományt gyűjtöttek a Böjte Csaba féle dévai gyermekotthon lakói számára. Minden csoport külön témát kapott, melyről prezentációt kellett készíteniük, amit a kirándulást megelőző, előkészítő szakasz vetélkedőjén be is mutattak. Az előkészítő szakasz során, fakultatív órákon a gyerekek megtanulták a Székely himnuszt, előadást hallgattak Erdély történelméről és földrajzáról, faliújságot készítettek a tanulmányi kiránduláshoz. A három órás délutáni előkészítő foglalkozás keretében a tanulmányi útról hallhattak előadást és a kutatómunkával szereztek ismereteket az Erdélyhez kapcsolódó irodalmi- művészeti személyiségekről. A vetélkedő jó hangulatban telt.

Az első nap kora reggeli indulás után az első állomás Nagyvárad, Szent László király városa. Megtekintettük a Szent László bazilikát, Szent László szobrot, Barokk Palotát, Kanonok sort, Bémer-teret. Koszorúztunk a király szobránál. A király-hágón álltunk meg legközelebb, ahol megcsodálhattuk a gyönyörű panorámát. Kolozsvárra a délutáni órákban érkeztünk, megnéztük Hunyadi Mátyás lovas szoborcsoportját és a Szent Mihály templomot, ahol magyar nyelvű misét hallgattunk. Mátyás királyszülő házát is megnéztük. Sárkányölő Szent György szobrát és a Farkas utcai református templomot is meglátogattuk. Este érkeztünk Torockóra, ahol már finom ételekkel vártak minket.

Második nap Torockó-Tordai-hasadék-Nagyenyed-Gyulafehérvár-Dédács-Piskin-Déva A kétszer felkelő nap Torockóján ébredtünk, ahol reggeli után falu jellegzetes épületeit- bányász lakások, unitárius templom, Néprajzi Múzeum- tekintettük meg. Következő állomásunk a Tordai –hasadék volt, ahol a sziklákon megkerestük Szent László király lovának patkónyomait és túráztunk egyet a hasadékban. Nagyenyeden megnéztük az erődtemplomot és a Bethlen Gábor kollégiumot. A vár falánál koszorúztunk a nagyenyedi áldozatok emlékére. Gyulafehérváron megnéztük a Hunyadi család, János Zsigmond, Izabella királyné és Márton áron püspök sírhelyeit. Az érseki templom előtt megemlékeztünk róluk. Dédácsi arborétum csodálatos növényvilágát tekintettük meg egy séta keretében. Megérkezünk az esti órákban Dévára a szállásunkra.

A harmadik napon reggeli után, felmentünk felvonóval a kincstári várba Déván. Majd utunk Vajdahunyadra a vezetett, ahol a Várak királyának nevezett Hunyadi család birtokában lévő Vajdahunyad-várát tekintetük meg. A délutáni órákat a gyermekotthon lakóival töltöttük. Átadtuk adományainkat, melyeket az ott élő nevelők és gyerekek nagy örömmel fogadtak. Megismerkedtünk a Szent ferences kolostorral és Böjte Csaba testvér munkásságával. Vacsora után tanulóink egy kosárlabda mérkőzést játszottak a dévai gyerekekkel, majd az esti táncházban megtanulhattunk helyi néptáncokat és sióagárdi lány tanulóink bemutattak egy agárdi táncot is.

Utolsó reggel nehéz szívvel vettünk búcsút Dévától. Első állomásunk Marosillye a híres Veres Bástya ,ami Bethlen Gábor fejedelem szülőháza. Meghallgattunk egy előadást Varga Csabától a fejdelem életútjáról és a szülő ház történetéről, akinek kedve támadt az beöltözhetett korhű jelmezekbe. Miután megnéztük az épületet belülről a külső falánál koszorúztunk Bethlen Gábor emlékére. Következő állomásunk Máriaradna, ahol megnéztük a kegytemplomot. A templomban szeretteinkre gondolva kértük a Szeneteket, hogy őrizzék meg egészségünket és sikeres tanévet zárhassunk. Tanulmányi kirándulásunk utolsó helyszíne Arad. A vértanúk mezeje. Miután megcsodáltuk a város belső részét a Megbékélés terén elhelyeztük utolsó koszorúnkat Zala György: Szabadság szobránál az aradi vértanúkra emlékezve.

Értékelő szakasz Amikor hazaértünk a sok-sok élménnyel egy értékelő ívet töltöttünk ki a kirándulásról. Téma nap keretében elkészítettük a faliújságot és bemutató órákat tartottak a tanulmányi kiránduláson részt vett diákok iskolánk többi osztályának. A nap végén múzeumi körséta keretében pillanthattak bele diáktársaink Erdély földrajzi, hagyományőrző, történelmi és legendái világába.

Zrínyi lovagrend alapítása

A Szekszárdi Garay János Általános Iskolában hagyomány, hogy az utolsó tanítási napon játékos gyermekprogramot szerveznek a pedagógusok tanítványaik örömére. Az idei tanévben László Judit tanítónő mesterprogramjára épült rendezvényünk, melynek alapgondolata a közösségi kirekesztettség megszüntetésének lehetősége, közösségformálás, csapatszellem erősítése. A reggeli iskolagyűlés után tanulóinkat visszarepítettük a lovagkorba egy rövid film megtekintésének erejéig. Ezt csapatnév választása, majd lovagi próbák – elmebajnokság, kézművesség, lovagi torna – követte. A gyerekek felszabadultan, jókedvűen, kitartóan küzdöttek, kreatív, színpompás alkotásokat készítettek a délelőtt folyamán. Örömünkre szolgált, hogy mindenkinek sikerült teljesítenie a lovagi próbát. A program zárásaként a csapatok az általuk készített zászlóval, címerrel vonultak az iskolagyűlés helyszínére. Megalapítottuk a Zrínyi-lovagrendet. Tanulóink büszkén mondták az eskü szövegét – dr. Töttős Gábor szerzeménye -, s ezzel a Zrínyi lovagrend apródjaivá váltak. A következő tanévben újabb próbák várnak apródjainkra. Bizonyíthatják, hogy komolyan veszik a lovagi esküt. A jó teljesítménnyel néhányan kiérdemelhetik, hogy egy év múlva lovaggá üthetjük őket. Zrínyi-lovagok esküje: Én, újdonsült Zrínyi-lovag e napon őszintén és igaz szívvel fogadom: becsülettel, szeretettel segítem, kit csak lehet, elfogadok szelíden, kitartással győzni fogok sok bajon, kezet nyújtok, hogyha lesz rá alkalom, s ehhez szavam szebb jövőért megadom.
A képeket iskolánk Facebook oldalán, ezen a linken tekintheti meg.

Igazgatói dicséretek az utolsó tanítási napon

Ma az utolsó tanítási napon iskolánk vezetője Pekari Bernadett kiosztotta az igazgatói dicséreteket a sikereket elért tanulóinknak. Tanulmányi versenyek, sportversenyek, levelezős versenyek, művészeti versenyek helyezettjei kaptak apró ajándékot és oklevelet teljesítményeikért. Nagy örömünkre sok-sok tanuló kapott dicséretet és tapsot társaiktól. Az átadásról készült képeket itt és itt tekintheti meg.

Digitális Témahét (8.a)

Mi, 8.a osztály az iskolában elsőként vágtunk bele a digitális témahétbe. Ahogy közeledett ez az esemény, egyre többet beszélgettünk róla. Kaptunk egy levelet az osztályfőnökünktől, hiszen Ő vezette a projektet, amiben leírta, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy 1 hétig nem kell tanulnunk. Ez ki is derült a megkapott órarendből. Tudtuk, hogy minden nap lesz testnevelés óránk, aminek nagyon örültünk, mert szeretünk mozogni. Már informatika órákon is erről volt szó, minden alkalommal valami új programmal ismerkedtünk meg. […] Elindult a hét az ENERGIA jegyében. Sokat ültünk a gép előtt, kivéve, amikor tesiztünk és kémiai kísérleteket csináltunk. Megismertünk egy olyan programot, mellyel elkészítettünk egy pókhálóábrát, egy másikkal szófelhőket varázsoltunk a táplálkozás, egészséges életmód témakörében. Kitöltöttük a Kalóira bázison, hogy mennyit és miket ettünk ezen a héten, felvittük, hogy mennyit sportoltunk, így nyomon tudtuk kísérni egy grafikon segítségével, hogy eleget ettünk e, vagy talán túl sokat. Megtanultunk tankockákat készíteni, amiket felraktunk az iskolánk drive felületére. Megtanultuk, a gyakran elfogyasztott ételeink közül melyikben van keményítő, amivel vigyáznunk kell a táplálkozás során. A tesi órákat nagyon élveztük. Fociztunk, görkoriztunk, nyújtottunk, fittballoztunk és sokat futottunk, amiket persze nem szerettünk annyira, de azért csináltuk. Vihettük magunkkal az okos telefonunkat, ami számolta a megtett utat, sebességet, időt. A pulzusunkat is végig nyomon követtük, hogy mennyire vagyunk edzettek. Közeledett a projekt zárása, így elkészítettük az egymásnak szánt okleveleket, hogy kinek miért gratulálunk, ki miben volt ügyes, milyen emlékezetes pillanatot adott nekünk. Végül az egész héten létrehozott munkákból, videókból, fényképekből PowerPointot, Prezit, illetve videót készítettünk és egy kérdőívet töltöttünk ki, hogy mi volt a jó és mi az, amin változtatni kéne. Hosszú volt ez a hét, elfáradtunk, de nagyon jó volt, hogy sok lehettünk együtt, sokat tanultunk biológiából, kémiából, egészséges életmódból, informatikáról és magunkról. Köszönjük tanárainknak, hogy ezt lehetővé tették: Biró Katalin, Bordán Anna, Dobainé Schuckert Anita, Dr. Koncsekné Nemes Judit, Gáspár Alex, Hammer Mária, Izsákné Holczer Rózsa videó linkje: https://drive.google.com/open?id=0Bx39EKBeBcmjVUxHd3RMRzI3ZXM Prezi linkje: https://prezi.com/lutmzqgcx0ba/az-energia/?utm_campaign=share&utm_medium=email?utm_source=prezi&utm_medium=email&utm_content=2003&utm_campaign=16777523&refcode=email00selligent000v0   https://prezi.com/ektwpfmsmsec/digitalis-temahet/?utm_campaign=share&utm_medium=email?utm_source=prezi&utm_medium=email&utm_content=2003&utm_campaign=16777523&refcode=email00selligent000v0   https://prezi.com/ektwpfmsmsec/digitalis-temahet/?utm_campaign=share&utm_medium=email?utm_source=prezi&utm_medium=email&utm_content=2003&utm_campaign=16777523&refcode=email00selligent000v0 Berni Fábián Luca New-Mind-Map Szofelhő Iskolánk facebook oldalán a hét eseményeiről folyamatos tájékoztatást közöltünk képekkel melyeket az alábbi linkeken megtekinthetnek: https://www.facebook.com/garayaltisk/posts/1461752870523344 https://www.facebook.com/garayaltisk/posts/1462951927070105 https://www.facebook.com/garayaltisk/posts/1471074816257816 https://www.facebook.com/garayaltisk/posts/1471200986245199 https://www.facebook.com/garayaltisk/posts/1472274896137808        

“OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE”

 Sikeres pályázati elbírálásnak köszönhetően az Oktatási Hivatal elnökhelyettese intézményünket érdemesnek ítélte az "Oktatási Hivatal Bázisintézménye" cím viselésére.