Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

A zeneiskolai hangszeres alkalmassági felvételi eredmények, és

a 2018/2019. tanévre szolfézs előképző osztályokba felvételt nyert növendékek névsora

megtekinthető a zeneiskola faliújságján.

A szolfézs pótfelvételi időpontja: 2018. június 13. 15.00-18.00 óra.

A felvételt nyert új növendékek beiratkozása:

2018. június 15-18-19-én (pénteken, hétfő, kedd) 0800- 1600– óráig lesz a zeneiskolában.

Tovább →

FELHÍVÁS

A Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
  • 2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között

Tankötelessé váló, azaz 2012. augusztus 31-ig született gyermekét – amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek – a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás helye: Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

                                  Szekszárd, Zrínyi u. 78. földszint; intézményvezető-helyettesi iroda

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  1. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:

– óvodai szakvélemény + orvosi igazolás

– járási szakértői bizottság szakértői véleménye,

– sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

  1. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására
  2. nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
  3. német nemzetiségi oktatásról szóló nyilatkozat
  4. angol oktatásban való részvételi nyilatkozat
  5. nyilvánossági nyilatkozat
  6. nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról

A felvételről az iskola igazgatója dönt, a felvétel elutasítása esetén a fellebbezést az iskola igazgatójának kell benyújtani.

Gerzsei Péter s.k.
tankerületi igazgató

A körzetek listáját az alábbi dokumentumban részletesen megtalálhatja itt.

Szülői tájékoztató: Magyar Katolikus Egyház

Tovább →

A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Liszt Ferenc Zeneiskolája
2018. március 14-én (szerdán)
ZONGORAVERSENYT RENDEZ
melyre meghívja a megye zeneiskoláinak zongorista növendékeit, felkészítő tanáraikat és
az érdeklődő szülőket, kollégákat!

EREDMÉNYEK

VERSENYFELHÍVÁS

JELENTKEZÉSI LAP (PDF)

JELENTKEZÉSI LAP (Word)

Tovább →

A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolája
és a szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány
2018. február 21-én (szerda) 930 órai kezdettel
Tolna Megyei Klarinétos és Szaxofonos Találkozót rendez az
alapfokú művészeti iskolák tanulói részére,
az idei tanévtől nemcsak szólóprodukció, hanem klarinét és szaxofon kamaracsoport kategóriában is.

VERSENYKIÍRÁS

JELENTKEZÉSI LAP (PDF)

JELENTKEZÉSI LAP (Word)

EREDMÉNYEK

Tovább →