Tisztelt Szülők, Kedves Növendékek!

A Szekszárdi Tankerület Központ megállapította az alapfokú művészeti iskolában tanulók által a 2017/2018. tanévben fizetendő térítési- és tandíjakat.

A térítési- és tandíj mértéke tanulmányi átlag, szociális helyzet alapján – benyújtott dokumentumok függvényében – került megállapításra, amit a szaktanároktól, illetve a gyermek tájékoztatójából tudnak meg.

A térítési- és tandíjat banki átutalással vagy postai csekken (iskolatitkárnál igényelhető a zeneiskolában) lehet teljesíteni közvetlenül a tankerület számlájára.

A SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT SZÁMLASZÁMA:

10046003-00336877

 A közleményben szíveskedjenek feltüntetni a gyermek nevét!

A II. félévi térítési –és tandíjak befizetésének kezdete 2018. február 1.,

határideje 2018. március 15.

Tovább →