Tisztelt Szülők, Növendékek!

A Szekszárdi Tankerületi Központ megállapította az alapfokú művészeti iskolában tanulók által a 2016/2017. tanévben fizetendő térítési- és tandíjakat.
A térítési- és tandíj mértéke tanulmányi átlag, szociális helyzet alapján – benyújtott dokumentumok függvényében – került megállapításra, amit a szaktanároktól, illetve a gyermek tájékoztatójából tudnak meg.
A térítési- és tandíjat banki vagy postai átutalással lehet teljesíteni közvetlenül a tankerület számlájára.

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!

A SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT SZÁMLASZÁMA: 10046003-00336877

A közleményben szíveskedjenek feltüntetni a gyermek nevét.

A II. félévi tandíjak befizetésének kezdete 2017. február 1., határideje 2017. március 15.

Tovább →