A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata alapján a térítési díj és a tandíj befizetésének határideje: a tanítási év I. félévére vonatkozóan 2016. november 15., a tanítási év II. félévére vonatkozóan 2017. március 15.
A díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni. A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani. A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző három havi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről. A díjkedvezmény iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani legkésőbb október 1-jéig.
A részletfizetés engedélyezése esetén az adott félévre esedékes díj befizetését a tanév rendjéről szóló rendeletbe meghatározott, a félév utolsó napját megelőző nyolcadik napig kell teljesíteni. A térítési- és tandíj megállapítása teljes tanévre történik, melynek mértékét nem befolyásolja az adott tanév első félévének tanulmányi eredménye.

Tovább →