Iskolánk bemutatása

Az iskola rövid története

   A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola többszöri intézményi átszervezés révén jött létre 2008 augusztusában.

A “központi” intézmény a valamikori 2. Sz. Általános Iskola. Hozzá került részben helyileg, részben igazgatásilag a volt Garay János Ének-zenei Iskola, a sióagárdi általános iskola és óvoda valamint a Liszt Ferenc Zeneiskola.

Az előd intézményekről:

   A 2. Sz. Általános Iskola a város északi kertvárosi városrészén helyezkedik el. Több mint negyven éves fennállása óta fő profilja a sport. A sport révén országos bajnoki címekre és nemzetközi kapcsolatokra tettünk ill. teszünk szert folyamatosan. A sport mellett új képzési kínálattal, a módszertani kultúra frissítésével és minőségbiztosítással, minőségfejlesztéssel valamint a tárgyi feltételek javításával, szakmai innovációkkal erősítettük szakmai munkánkat. A nemzetiségi német, az angol-informatika képzés indításával, ennek személyi és tárgyi feltételinek biztosításával, az adaptív tanulásszervezéssel valamint a partneri igények folyamatos feltérképezésével igyekeztünk minél jobban megfelelni a szakmai követelményeknek és partneri igényeknek. Ennek elismeréseként 2002-ben az Oktatási Minisztériumtól a Közoktatás Minőségéért Díj ezüst fokozatát kaptuk.

Garay János Ének-zenei Iskola a város legrégebbi iskolája – a valamikori Polgári Fiúiskola – a belvárosban működött. Tevékenységében fő hangsúlyt a zenei nevelés, a néptánc oktatás és a különböző képzőművészeti ágak művelése kapta. Tanulói e területeken kiváló eredményeket értek el hazai és nemzetközi versenyeken. Legeredményesebb a kórus munkája volt. Külföldi szerepléseik, sikereik városszerte ismertek voltak. A gyermekek képzőművészeti – főként festészeti alkotásai – fontos hivatalok épületeit, termeit díszítették és naptáron is megjelentek. Az intézményhez kapcsolódik a “Határtalan” c. versenysorozat, mely a határon túli magyarok és az anyaország közötti kapcsolat erősítését szolgálta.

sióagárdi iskola a falu közoktatásának és kulturális életének központja. A település anyagi helyzete és a szülők növekvő igénye tette szükségessé a felső tagozat megszüntetését ill. az intézmények társulásos formában történő működtetését. Az intézmény az oktatáson-nevelésen túl a helyi hagyományok, a népi kultúra ápolását tarja igen fontos feladatának.

Liszt Ferenc Zeneiskola ill. a szekszárdi Állami Zeneiskola alapítása 1955. decemberére datálódik. Az intézmény alapító igazgatója Husek Rezső zongoraművész. Liszt Ferenc nevét 1956. október. 22-től (Liszt születésnapja) viseli az intézmény. A Zeneiskola nem csak az oktatást, de a város zenei életének szervezését, irányítását is ellátta, ellátja. Meghatározó szerepet tölt be a város kulturális életében. Az intézmény berkeiben működő zenei együttesek, zenekarok rendszeres szereplői a városi rendezvényeknek.
1993 óta néptánc tagozattal bővült – a nagyhírű Bartina néptáncegyüttes utánpótlás nevelését biztosítja. (Bővebben lásd: Művészeti iskola, “zene” link alatt!)

Az intézményi működés racionalizálása következtében kerültek ezek az intézmények egy igazgatás alá.

Első lépésként a volt Garay és 2. Sz. iskola összevonása történt meg. Ekkor indítottuk a Garay iskola művészeti hagyományaira és 2. Sz. iskola kezdeményezéseire alapozva az alapfokú művészeti iskolai képzést négy tanszakon:
– Képzőművészet
– Modern tánc
– Társastánc
– Dráma

2005-ben a két intézmény a Zrínyi utcai épületbe összeköltözött. Ebben a tanévben indult uniós támogatással a HEFOP 3.1.2-es projektünk, mely a kompetenciaalapú oktatás bevezetéséről, a programcsomagok teszteléséről szólt. A pályázatot a 2. Sz. iskola írta. A Dél-dunántúli régióban kilenc közoktatási intézményt fogtunk össze konzorciumi formában a tesztelés lebonyolítására. A projekt 150 millió forintos támogatási alappal működött. Megvalósításában már az összevont tantestület tevékenykedett.

A következő tanévben a sióagárdi iskola közoktatási intézményi társulás keretében került az intézményhez, mint tagintézmény, 2008 augusztusában pedig a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolával bővült a tagintézmények száma. A zeneiskolával történt összevonás következtében az alapfokú művészeti képzésbe beépült a zene- és néptánc-oktatás, bár a zeneiskola helyileg maradt ugyanabban az épületben, mint eddig volt, és viszonylagos önállósággal dolgozhat.

Az eltérő profilú iskolák összevonása következtében egy rendkívül összetett működésű, széles kínálati skálával rendelkező intézmény jött létre, mivel az elődintézmények minden értéket igyekeztünk megőrizni ill. továbbfejleszteni. A délelőtti időszakban az alapképzésen túl nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvoktatásra, az informatikára és az egyéni fejlesztésre. Kiváló tárgyi, környezeti és személyi feltételeket tudunk biztosítani. Módszertani sajátosságunk: a kompetencia alapú, kooperatív technikákra épülő, adaptív oktatás.

A délutáni időszakban a sportági edzések és a művészeti iskola nyújtanak lehetőséget a tanulóknak egyéni képességeik és érdeklődésük kibontakoztatására.

Reményeink szerint ezzel a széleskörű kínálattal sok igényt ki tudunk elégíteni, és eredményesen megalapozzuk tanulóink jövőjét.