Szekszárdnak gazdag hagyományai vannak a zenei élet terén. 1833-ban alakult meg a Szekszárdi Dalárda, ismert volt a református dalárda és a Szekszárdi Zene Egyesület is. Emlékezetesek városunkban Liszt Ferenc látogatásai. 1846-ban a megyeházán koncertezett, és a többi látogatása alkalmával is valóságos fesztiválvárossá alakult Szekszárd. Liszt első szekszárdi vendégeskedése során felavatott városháza alapító okmánya tesz először említést a zeneiskoláról.    A II. világháború előtt Gráber Lajos kapott engedélyt Szekszárdon magán-zeneiskola alapítására.
1949-ben alakult meg a Szekszárdi Zenepedagógus Munkacsoport, amely tagjaira épült a Szekszárdi Állami Zeneiskola. Amikor létrejött ez a művészetoktatási intézet, az országnak még csak 19 állami zeneiskolája volt.
A szekszárdi Állami Zeneiskola alapítása 1955. decemberére datálódik. Az intézmény alapító igazgatója Husek Rezső zongoraművész. Liszt Ferenc nevét 1956. október. 22-től (Liszt születésnapja) viseli az intézmény. Az esemény emlékét a Megyeháza Dísztermében márványtábla őrzi.
A megyei és városi művelődési osztály segítőkészen támogatták a zeneiskola kéréseit és igyekeztek a problémákat megoldani. A szakmai továbbképzés érdekében a tanárok kazettás rádiót kaptak, operabérletet vehettek igénybe, eljutottak budapesti koncertekre és nemzetközi versenyekre.
Néhány év után a megye több települése igényelt zeneiskolát. Az országos gyakorlatnak megfelelően, lévén a zeneiskola akkor megyei intézet, fiókiskolaként születtek meg a zeneoktatás újabb fellegvárai. A megyei művelődési osztály és a szekszárdi zeneiskola Tolnán, Pakson és Tamásiban hozta létre a többi tagiskolát.
1973 áprilisában zajlott le az iskola történetének legnagyobb eseménye, az átköltözés, az új honfoglalás. A Liszt Ferenc Zeneiskola 1973. május. 1-én költözött a felújított Augusz-házba.
A Zeneiskola nemcsak oktatási feladatait látta el, hanem felvállalta a helyi és megyei hangversenyélet megszervezését. Az intézmény hamarosan lemérhető eredményeket ért el. Egyre több növendék énekelt kórusokban, játszott hangszereken és választotta a zenei pályát.
1982. január 1-jén az alapító igazgató nyugdíjba vonult. Az 1981/82. tanévet már az új igazgató irányításával kezdte az intézet. Thész László korszerűen felkészült, sokoldalú tevékenységével töretlenül öregbítette az iskola pedagógiai munkájának jó hírét. A város és a megye zenei életének felvirágoztatását szerencsés kézzel fogytatta. Jól ismerte annak minden problémáját, nehézségeit és értékeit, hiszen 1976-tól ő volt a megye zeneiskoláinak szakfelügyelője.
1988-ban a rézfúvós tanszakon Kovács Zsolt alapító karnagy irányításával megkezdte munkáját az Ifjúsági Fúvószenekar. A fúvós tanszakok tanárainak és növendékeinek köszönhetően, az együttes ötéves-jubileumi hangversenyén egy ezüst és egy arany minősítést vehetett át Balázs Árpád zeneszerzőtől.
Thész László 1989-ben bekövetkezett halála után Szily Lajos kapott megbízást a zeneiskola vezetésére. Idő közben a fiókiskolák önállóak lettek és ezzel a Szekszárdhoz tartozó tanulólétszám csökkent.
1990-ben újra indult az óvodai előképző, lehetővé téve a tehetséges gyerekek korai kiválasztását. Megoldódott olyan hangszerek oktatása, amelyek iránt már régen igény volt, pl. szaxofon, szintetizátor, harmonika, dob. A kiemelkedő szakmai eredményeknek köszönhetően az iskola történetében – Csiki Gábor személyében /Füzi János növendéke/ – először nyert felvételt szekszárdi zeneiskolás növendék a zeneakadémiára.
A szekszárdi zeneiskolának egy rendkívül fontos kérdése várt megoldásra évek óta: az iskolai zenekarok ügye.
Az iskola Ifjúsági Vonószenekara 1990-ben alakult Csécsy Istvánné vezetésével. Rövid idő alatt olyan programot épített fel az együttes, amellyel rendszeres szereplője lett az iskolai és városi hangversenyéletnek.
Erős Árpádné irányításával az 1992-ben alakult gitárzenekar új színfoltja lett az iskolának. A már szép műsorral rendelkező zenekar 1993-ban németországi vendégszereplésen vett részt. Magyarországon napjainkban is kevés hasonlóan nagy létszámú gitárzenekar működik.
1993-ban természetes találkozás volt a zeneoktatás és a néptánc találkozása, így a néptánc az iskola legújabb tagozata lett. Ennek következtében 2001-től intézményünk Művészeti Iskolaként működött tovább.
2000. augusztus 1-től Pecze István nyerte el az igazgatói megbízást. Az ő igazgatói munkássága alatt alakult iskolánk jazz-együttese a Junior Stars.
Sok Szekszárdról kikerült muzsikus már kollégaként dolgozik az ország különböző zeneiskoláiban.
A zeneiskola tantestületében ma több kitűnő fa- és rézfúvós, ütős, gitáros, vonós, orgonista, zongorista és elmélet szakos dolgozó tanít, nevel, gyakorol és vállal szereplést. Az iskola továbbra is otthont ad az együttesek próbáinak, a Liszt Ferenc Társaságnak, hangszeres bemutatóknak és sok más zenei rendezvénynek.
2008. augusztus 1-óta a Garay János Általános Iskola és AMI tagintézményeként működünk. A Liszt Ferenc Zeneiskola nevet megtartva és az intézmény hagyományait folytatva.
A zeneiskola felkészült és kielégít minden olyan hangszeres oktatást, amely iránt igény van. Távlati terveiben az elektroakusztikus zeneoktatás indítása is szerepel, valamint egy olyan ütős tanszak létrehozása, amely xilofon és vibrafon tanulására kínál lehetőséget.

Hagyományaink

   Iskolánk 1972-óta rendezi meg a Zenetanárok Országos Zongoraversenyét. Az első verseny megrendezése a célkitűzések szerint többirányú indítékból eredt. Egyik célja Szekszárd Liszt-hagyományainak folytatása. A másik cél pedagógiai fogantatású: buzdítsa gyakorlásra a zenetanárokat, mert a pedagógiai munkához nélkülözhetetlen az élményszerű előjátszás, a szakmai továbbképzésnek ez a legnagyobb aktivitást igénylő formája. Arra is alkalmas, hogy a zeneiskolák és a kollégák között a kapcsolatot szorosabbra fűzze, és a nyilvánosság oldja a szakmai elszigeteltséget.
Az iskola elképzelését a város és a megye is örömmel felkarolta. Az első versenynek olyan sikere és országos visszhangja támadt, hogy a rendezőszervek elhatározták e nemes vetélkedés rendszeressé tételét. A három évenként megrendezésre kerülő verseny a mai napig nemzetközi színvonalú, mely az évek során egyre gazdagodott. A zsűri tagjai alapos elemzéssel értékelik az elhangzott műveket, és ezzel egy mesterkurzus rangjára emelik a találkozót.

A zongora, mint hangszer nagy népszerűségnek örvend iskolánkban, és Tolna megyében, ezért szükségszerűvé vált egy olyan rendezvény, melyen a zongoristák összemérhetik tudásukat.
A Megyei Zongoraverseny megrendezése 1985-ben kezdődött iskolánkban. Jó alkalom ez a felkészítő tanároknak, érdeklődő kollégáknak, igazgatóknak a találkozásra, szakmai jellegű eszmecserére.
A megyei verseny azok számára is több lehetőséggel kecsegtet, akik nem zenei pályára készülnek, hanem csak kedvüket lelik a muzsikálásban.
A találkozót általában 2 évente kerül megrendezésre. Örvendetes, hogy a résztvevő növendékek és kollégák száma évről évre nő.

Iskolánk hagyományrendszerének jelentős volumenű rendezvénye a háromévenként megtartandó szekszárdi zeneiskolai Regionális Gitárverseny.
Célunk a verseny rendszeressé tételével – a gitárzenét tanuló növendékeknek és tanáraiknak – alkalmat és lehetőséget adni egy magasabb színvonalú felkészülésre, megmérettetésre, egymás munkájának, hangszeres játékának megismerésére, valamint a zenészi képességek korai felismerésére, és ezek kibontakoztatására.
Versenyeinkre a dél-dunántúli régió zeneiskoláinak gitáros növendékeit várjuk elsősorban, de szívesen látjuk az ország más területeiről érkezőket is.
A versenyre jelentkezők műsorának egy kötelezően előadandó darabot, és szabadon választott különböző stílusú műveket kell tartalmaznia. A produkciók elbírálását neves művészekből álló három tagú szakértő zsűri végzi. A versenynapokon gitárkoncerteket rendezünk, melyre többnyire – a zenei pályát választó, felsőfokú tanulmányait végző, vagy végzett – iskolánk volt növendékeit kérjük fel előadásra.
A verseny eredményhirdetése után, a felkészítő kollégák részére, zsűrivel való konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Régi igényt kielégítve 2003-ban került először megrendezésre a Tolna Megyei Trombitás Nap. A találkozó alkalmat nyújt, hogy a tolna megyei, illetve a megyéhez közeli zeneiskolák trombitás növendékei egymás előtt bemutathassák tudásukat. Korosztály beosztása megegyezik az országos trombita verseny korosztály besorolásával. A “versenyműsor” egy kötelező és egy szabadon választott műből áll. Az eddig – három alkalommal – megrendezett találkozókon a neves zsűri számtalan különdíjjal jutalmazta a legjobb produkciókat.

2013-ban került először megrendezésre a Tolna Megyei Klarinétos és Szaxofonos Találkozó. Örvendetes, hogy a résztvevők száma mára már kibővült a szaxofonos növendékekkel. A találkozón a tolna megyei zeneiskolák klarinétos és szaxofonos növendékei vesznek részt, ahol lehetőség nyílik az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére. A találkozó célja: a megye kiemelkedő, tehetséges növendékeinek bemutatása, a megyében tevékenykedő tanárok kapcsolatának szorosabbá tétele, egymás munkájának megismerése, a tehetséges tanulók továbbtanulásának elősegítése.

Művészeink

   Iskolánk 54 éves működése során számtalan tehetséges növendéket bocsátott útjára.

–  Deák László orgona művészt, számtalan európai verseny I. díjasát,
–  Farkas István harsonaművészt, a Bécsi Zeneakadémia tanárát,
–  Klézli János énekművészt, a Budapesti Zeneakadémia tanárát,
–  Thész Gabriellát, a MRTV Gyermekkarának vezető karnagyát,
–  Boda Gabriellát, a Párizsi Opera vezető karnagyát.

 

Zenei pályán továbbtanuló növendékek

Antoni Andrea
Balikó Vera
Ballabás Alíz
Bayer Attila
Berghoffer Hilda
Blumenschein Gábor
Boda Gabriella
Bodahelyi Mónika
Bodó Ágnes
Bolbach Gábor
Bolvári Dávid
Boros András
Buzás Tímea
Cserkuti Mária
Csiki Gábor
Csurgai Csilla
Csurgai Violetta
Daróczy Zsolt
Deák Éva
Deák László
Dobai Zsuzsanna
Domokos János
Draskóczy Zoltán
Erszényi Gábor
Erős Ditta Rebeka
Erős Edina
Falussy Mária
Faragó Ágnes
Farkas Éva
Farkas Gábor
Farkas István
Farkas Judit
Farkas Kata
Farkas Mária
Fetzer Péter
Főglein Klára
Füzi János
Gálos Ágnes
Gerendai Zita
Gerse Márta
Grósz Zsuzsanna
Guzorán Anita
Hanák Mónika
Hartmann József
Havasi Eszter
Hauser Beáta
Hencz Virág
Hepp Andrea
Hepp Attila
Herbert Anita
Horváth Apollónia
Horváth Diana
Iflinger Erika
Illés Erzsébet
Jani Gabriella
Kern Ágnes
Kékes Kata
Kiss Dezső
Kiszler András
Klézli Erzsébet
Klézli János
Kovács Dóra
Köntös Hedvig
Környei Attila
Ifj. Környei Miklós
Lányi Péter
Lázár Noémi
Lang Ottília
Levente Judit
Lozsányi Soma
Lozsányi Tamás
Lóki Gabriella
Makovics Rita
Mandulás Ágnes
Martos Ivetta
Mérey János
Mohás Dóra
Müller Beáta
Müller János
Nagy Irén
Orbán Gabriella
Orbán Cecília
Oroszi Cecília
Oszter Miklós
Ócsay Judit
Pálffy László
Pálfi Melinda
Pásztor Edina
Pecze Balázs
Pecze Zsófia
Péri Katalin
Pintér Gabriella
Piszter Ilona
Priskin Zsuzsanna
Ritter Csaba
Rosner Zsolt
Sántha Ildikó
Sárvári Kinga Fanni
Serfőző Zoltán
Sill Gábor
Somfai Zsuzsa
Somogyi Nikoletta
Spanicsek Valentina
Strohmayer Péter
Sudár Boglárka
Sulyok Benedek
Szabó Dóra Karola
Szabó Gáspár
Szakály Péter
Szitha Csanád
Szőr Márta
Szőts Árpád
Takács Krisztina
Tarjányi Béla
Thész Gabriella
Thész Ildikó
Thész László
Tóth András
Tóth Dorina
Tóth Imola
Tóth Mónika
Tucsni László
Vágó Bernadett
Verhás Virág
Véghelyi Miklós
Wágner Ilona