NTP-MOI-15 “Tücsök-zene”

Intézményünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, “Tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása” című, NTP-MOI-15 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott,“Tücsök-zene” című pályázata a Támogató döntése alapján 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Pályázatunk célja volt, hogy megvalósuljon egy olyan egyéni képességeken alapuló tehetséggondozó 60 órás, tanórán kívüli, csoportos műhelyfoglalkozás, amely során a fiatal, tehetséges vonós növendék számára biztosítottunk komplex zenei továbbfejlődési lehetőséget. A program célja volt továbbá, a növendékek zenei kifejezőkészségét fejlesztő, ismeretbővítő szakmai és személyiség-önismeret fejlesztése, annak érdekében, hogy a tanulók zeneművészeti teljesítménye javuljon. A program hangsúlya az együtt zenélésen, az érzelmek megélésének együttes kifejezésén volt.

A program során 60 órás tanórán kívüli, komplex tehetséggondozó zenei műhelyfoglalkozást valósítottunk meg, melynek keretében a vonószenekari munkára való felkészülés volt a feladat a növendékek számára. A program foglalkozásait interaktív zenekari bemutatóval színesítettük. Bemutatkozásra Zenekari Tehetségnapot szerveztünk. Három napos bentlakásos táborral a kamaraművészi ismeretek gazdagítást segítettük elő, a szabadidős programokkal a csoport összetartását erősítettük.