ntp_72_rgb

Intézményünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, “Tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása” című, NTP-MOI-15 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott,“Tücsök-zene” című pályázata a Támogató döntése alapján 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Pályázatunk célja, hogy megvalósuljon egy olyan egyéni képességeken alapuló tehetséggondozó 60 órás, tanórán kívüli, csoportos műhelyfoglalkozás, amely során a fiatal, tehetséges vonós növendék számára biztosítunk komplex zenei továbbfejlődési lehetőséget. A program célja továbbá, a növendékek zenei kifejezőkészségét fejlesztő, ismeretbővítő szakmai és személyiség-önismeret fejlesztése, annak érdekében, hogy a tanulók zeneművészeti teljesítménye javuljon. A program hangsúlya az együtt zenélésen, az érzelmek megélésének együttes kifejezésén van.

A program során 60 órás tanórán kívüli, komplex tehetséggondozó zenei műhelyfoglalkozást valósítottunk meg, melynek keretében a vonószenekari munkára való felkészülés volt a feladat a növendékek számára. A program foglalkozásait interaktív zenekari bemutatóval színesítettük. Bemutatkozásra Zenekari Tehetségnapot szerveztünk. Három napos bentlakásos táborral a kamaraművészi ismeretek gazdagítást segítettük elő, a szabadidős programokkal a csoport összetartását erősítettük.

“Tücsök-zene” – Tehetséggondozó foglalkozás

 

A növendékek vonós hangszeres tanárok irányításával végezték a művészeti jellegű képzésre koncentrált folyamatos alkotómunkát. A közös zenélés motivációt, sikerélményt adott, valamint együttműködésre, csapatmunkára és fegyelemre is tanította a tanulókat. A zenekari zenetanulás a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva könnyed, játékos formában történt. A programban részt vevő tanulók külső zeneművész szakember – Földesi Lajos hegedűművész – közreműködésével, bővíthették a zenekari hangszerjátékhoz szükséges jártasságukat. Betekintést nyerhettek a Szekszárdi Kamarazenekar munkájába, ahol további szakmai ismeretekre tehettek szert.

Zenekari módszertani foglalkozás

Közös próba a Szekszárdi Kamarazenekarral

 

A növendékek több alkalommal, koncerteken kaptak lehetőséget tudásuk megmutatására.  A “Tücsök-zenekar” számot adhatott szakmai munkájáról nagyobb, kisegítő növendékek részvételével. Az intenzív közös munka eredményét, sikerét a közönség lelkes elismeréssel fogadta, jutalmazta. A közönségtől kapott elismerés rendkívül sokat jelentett számukra.

Közös bemutató a Szekszárdi Kamarazenekarral

A “Tücsök-zenekar” szabadtéri koncertje 

 

SAJTÓMEGJELENÉS

 

A program lezárásként bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó zenekari tábor megvalósításával lehetőséget teremtettünk a növendékek számára egymás megismerésére, a kölcsönös elfogadásra, továbbá, a növendékek zenei kifejezőkészségét fejlesztő, ismeretbővítő szakmai és személyiség-önismeret fejlesztésére. Ön- és társismeret, önbizalom a közösség, a kommunikáció, a tolerancia fejlesztésére a tábori zeneterápiás foglalkozásokon volt kiváló lehetőségünk.

A szakmai táborban a növendékek pihenés és kikapcsolódás mellett továbbfejlesztették a tanév során már megszerzett ismereteiket. A nyári tábori munka során tanulóink zenekari munkát végeztek, gazdagították tehetségüket. A szabadidős programok (vetélkedők, túrák) gondoskodtak a kikapcsolódásról, lazításról.

Bízunk benne, hogy a táborban szerzett tapasztalatok, élmények beépülnek a következő évi nevelő-oktató munkába.

Művészeti tehetséggondozó tábor

 

PROJEKTZÁRÓ HANGVERSENY

 

Hozzászólás